top of page
BAERcom.jpg

BAER test - vyšetrenie na hluchotu

Do portfólia vyšetrení, ktoré je možné na našej klinike absolvovať sme zaradili BAER test - test zameraný na vyšetrenie hluchoty.

Hluchota može byť buď vrodená, geneticky podmienená alebo získaná.

Geneticky podmienená hluchota bola zistená u niekoľkých desiatok plemien psov, taktiež u plemien mačiek (vačšinou bielej farby).

Princíp vyšetrenia:

Princíp vyšetrnia je založený na snímaní elektrických potenciálov prostredníctvom elektród prístroja, ktoré sú zavedené do podkožia vyšetrovaného zvieraťa.

Podľa merania elektrickej aktivity v sluchovom aparáte vnútorného ucha prístroj zaznamená krivku (samostatnú pre pravé a ľavé ucho), podľa ktorej je možné vyhodnotiť, či vyšetrovaný jedinec trpí postihnutím sluchu.

Samotné vyšetrenie trvá niekoľko minút a je pre pacienta nebolestivé.

Výhodou testu je, že je možné ho vykonávať od mladého veku vyšetrovaného jedinca

Na vyšetrenie je potrebné sa dopredu objednať.

Naše certifikáty

bottom of page