top of page

       Ortopédia

Ortopédia

Veterinárna klinika je vybavená na riešenie širokej škály ortopedických problémov:

 • Riešenie zlomenín kostí  prostredníctvo osteosyntetických platničiek a klincov (dlhé kosti, panva a pod.)

 • Externé fixácie zlomenín

 • Poúrazové amputácie končatín

 • Chirurgické riešenie vrodených a získaných ochorení kolien (luxácia pately)

 • Operácie ruptúry predného skríženého väzu prostredníctvom metodiky CCL LATERAL SUTURE SYSTEM a metodikou TTA Porus

Vrodená luxácia pately je najviac rozšíreným ochorením kolenného kĺbu u malých a drobných plemien psov. Ako primárny príznak, ktorý majitelia pozorujú je krívanie rôznej intenzity.

Pod pojmom luxácia pately rozumieme presun pately z trochleárneho zárezu mediálnym alebo laterálnym smerom. Týmto ochorením môže byť postihnutá jedna poprípade obe panvové končatiny.

Výsledkom neliečenia tohto ochorenia sú degeneratívne artrotické zmeny, ktoré vyúsťujú do artrózy kolenného kĺbu.

Možnosti riešenia luxácie pately:

 • Konzervatívna terapia (I. stupeň a niektoré prípady II. stupňa ) - aplikácia NSAID a chondroprotektív

 • Chirurgická terapia – korekcia mäkkých tkanív, trochleoplastika, transpozícia tuberositas tibiae.

K ďalším často sa vyskytujúcim ochoreniam kolenného kĺbu patrí ruptúra predného skríženého väzu. Toto ochorenie nemá plemennú predispozíciu. Ruptúra predného skríženého väzu postihuje jedince v každom veku. Najviac  postihnutými sú obézne jedince resp. jedince vo vysokej záťaži

Najčastejšie sa stretávame v ruptúrou skríženého väzu (rLCC), ktorá je zapríčinená zranením rôzneho druhu.

Medzi hlavné príznaky patria:

 • čiastočné alebo úplné nezaťažovanie panvovej končatiny

 • nestabilita kolenného kĺbu

 • vznik artrotických zmien v kolennom kĺbe

Možnosti chirurgickej terapie:

 • metodika CCL LATERAL SUTURE SYSTEM

 • metodika TTA PORUS

Naše certifikáty

bottom of page