top of page

Kardiológia

Kardiológia

Na našom pracovisku sa zameriavanie na rontgenologické vyšetrenie srdca, pľúc a veľkých ciev, ktoré vedie k odhaleniu ochorení srdca a pľúc. Toto vyšetrenie je dopĺňané vyšetrením a následným zhodnotením ECG záznamu končatinového ECG

Taktiež sa zameriavame na:

USG vyšetrenie srdca - ECHO - pri zaradení do chovu

Diagnostiku, monitoring a následnú liečbu a kontrolu srdcových ochorení

Naše certifikáty

bottom of page