top of page

Čipovanie zvierat a PET PASSPORT

Čipovanie zvierat a PET PASSPORT

Čipovanie a vystavovanie pasov je možné zabezpečiť na žiadosť majiteľa, nie je potrebné sa dopredu objednávať.

Pod pojomo čipovanie zvierat rozumieme nezameniteľnú a originálnu identifikáciu zvierat prostredníctvom malého mikročipu.

Mikročip sa aplikuje na ľavú stranu krku do podkožia zvierat. Aplikácia čipu je jednoduchá, rýchla a pomerne bezbolestná.

Následne sú všetky zvieratá, ktorým je aplikovaný mikročip zaregistrované do Centrálneho registra spoločenských zvierat.

Je nutné podotknúť, že mikrocip neslúži ako GPS. Avšak, ak je spratené zviera nálezcom prinesené na pracovisko, ktoré disponuje čítacím zariadením mikročipov je možné tento mikročip identifikovať a následne konkaktovať majiteľa strateného zvieraťa podľa informácií, ktoré sú vložené do Centrálneho registra spoločenských zvierat.

PETT PASSPORT:

Cestovný pas spoločenských zvierat je povinný pri cestovaní zvierat mimo územie Slovenskej republiky. Každé zviera, ktorému je pas vystavený musí mať aplikovaný mikročip.

MVDr. Juraj Nemček a MVDr. Jakub Nemček sú poverenými veterinárnymi lekármi a majú oprávnenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

PETT PASSOPRT slúži taktiež ako veterinárny preukaz, do ktorého sú zapisované povinné vakcinácie, ošetrenia proti vonkajším a vnúrotným parazitom a pod.  

Naše certifikáty

bottom of page