top of page

RTG vyšetrenie

RTG vyšetrenie

Prostredníctvom RTG  vyšetrenia je možné získať užitočné informácie o stave a fungovaní vnútorných orgánových sústav a taktiež skeletu vyšetrovaného pacienta.

Vyšetrenia sú zamerané na:

  • Pohybový aparát

  • Pečeň a slezinu

  • Močový a pohlavný aparát psov a súk

  • Gastro-intestinálny aparát

  • Diagnostiku cudzích predmetov

  • Kontrastné vyšetrenie gastro-intestinálneho aparátu

Naše certifikáty

bottom of page