top of page

Laboratórne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenie

Veterinárna klinika disponuje biochemickým, hematologickým a močovým analyzátorom firmy IDEXX

 

Biochemické vyšetrenie 

Prostredníctvom biochemického analyzátora IDEXX Catalyst One zabezpečujeme:

  • vyšetrenie vnútorného prostredia v krátkom čase pri návšteve kliniky

  • stanovanie TT4 pre diagnostiku a liečbu hypo a hypertyreózy

  • stanovanie hladiny progesterónu pre stanovenie optimálnej doby krytia (do 15 minút od odobrania vzorky krvi)

  • stanovenie a kontrolu hladiny Phenobarbitalu pri pacientoch trpiacich epileptiformnými záchvatmi

 

Hematologické vyšetrenie

Prostredníctvom hematologického analyzátora LaserCyte zabezpečujeme:

  • vyšetrenie krvného obrazu

 

Vyšetrenie moču

Prostredníctvom močového analyzátora zabezpečujeme:

  • komplexné vyšetrenie moču

Prostredníctvom externého laboratória Laboklin zabezpečujeme:

  • Alergénodiagnostiku

  • Genetické vyšetrenia

Naše certifikáty

bottom of page