top of page

Preventívna medicína

Preventívna medicína

Medzi základné ochorenia, voči ktorým odporúčame našich pacientov vakcinovať patrí:

Psy

Psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, leptospiróza, parainfluenza a besnota

 

Odporúčané vakcinačné schémy (psy):

6. týždeň veku psa - Psinka, Parvoviróza, Infekčný zápal pečene, Parainfluenza (DHPPi)

9. týždeň veku psa -  Psinka, Parvoviróza, Infekčný zápal pečene, Parainfluenza + Leptospiróza (DHPPi + L)

12. - 16. týždeň veku psa - Psinka, Parvoviróza, Infekčný zápal pečene, Parainfluenza, Leptospiróza + Besnota (DHPPi +LR)

Lýmska borelióza - 1-krát ročne (odporúčame vakcináciu v predjarnom období) - vakcínuje sa na žiadosť majiteľa

Microsporum canis - Vakcinácia sa odrorúča v indikovaných prípadoch pri ochoreniach kože, ktoré sú vyvolané plesňami

Kotercový kašel (pôvodca Bordetella bronchiseptica a Parainfluenza typ 2) - Indikované pri väčšom počte a kumulácii zvierat

Herpesvirus canis - Vakcinácia 2-krát, pričom prvá vakcinácia prebieha 7-10 dní pred očakávaným párením. Druhá vakcinácia 2 týždne pred očakávaným pôrodom.  Revakcinácia pri každej nasledujúcej gravidite podľa rovnakej schémy

 

Mačky

Panleukopénia, kalici a rhino vírusy, besnota

Odporúčané vakcinačné schémy (mačky):

6. týždeň veku mačky - Panleukopénia, kalici a rhino vírusy (CVR)

12. týždeň veku mačky - Panleukopénia, kalici a rhino vírusy + Besnota (CVR + R -Besnota)

Mačacia leukémia (FeLV) - Vakcinácia 2- krát, pričom prvá vakcinácia sa odporúča od veku 8. týždňov. Druhá vakcinácia o 3. až 5. týždňov od prvej vakcinácie. Revakcinácia každoročne.

Naše certifikáty

bottom of page