top of page

        DBK, DLK

Luxácia pately DBK, DLK

Na pracovisku sú zhotovované a vyhodnocované RTG snímky zamerané na diagnostiku dysplázie bedrových a lakťových kĺbov. Taktiež  vyšetrenie zamerané na klinickú diagnostiku vrodenej luxácie kolenných kĺbov.

Pohybový aparát je jednou z najčastejšie postihnutých orgánových sústav u preferovaných druhov spoločenských zvierat. Postihnutie pohybovej sústavy vo veľkej miere limituje či už spoločenskú, ale aj pracovnú a služobnú hodnotu psa.

Pod pojmom dysplázia rozumieme abnormálny vývoj bedrového kĺbu. Dysplázia bedrového kĺbu (ktorou je postihnutých do 35% vyšetrovaných zvierat), sa vyskytuje a je vo veľkej miere pozorovaná hlavne u veľkých a ťažkých plemien psov (nemecký ovčiak, rotweiler, bernský salašnícky pes a pod.), má hereditárny charakter.

Röntgenologicky zistiteľné zmeny sa dajú pozorovať až po narodení a definitívne zmeny môžeme pozorovať po ukončení rastu psa, to znamená vo veku 12 až 16 mesiacov. 

RTG diagnostika v danom veku môže už len usudzovať na prebiehajúci a ireverzibilný artrotický proces v danom kĺbe a preto je veľkou snahou veterinárnych lekárov zdokonaliť vyšetrovacie metódy, ktoré napomôžu pri zisku informácií spojených s obdobím pred vznikom artrotických zmien.

Dysplázia bedrového kĺbu má za následok rozvoj sekundárnych degeneratívnych zmien, ktoré môžu mať invalidizujúci charakter a potenciál v strednom a vyššom veku.

Naše pracovisko spolupracuje s organizáciou SÚCHNO (Slovenská únia chovateľov Nemeckých ovčiakov), MVDr. Juraj Nemček je certifikovaný na zhotovovanie RTG snímkov na diagnostiku dysplázie bedrových a lakťových kĺbov.

Prostredníctvom SÚCHNA sú snímky zasielané :

  • ​na oficiálne vyhodnotenie na Slovensku

  • na oficiálne vyhodnotenie v Nemeckej spoločnosti SV (novinkou je ELEKTORNICKÉ zasielanie snímkov na vyhodnotenie do Nemecka)

  • Taktiež vykonávame odber krvi za účelom DNA vyšetrenia

MVDr. Juraj Nemček je registrovaný ako oficiálny posudzovateľ na DBK, DLK vo viacerých chovateľských kluboch.

Naše certifikáty

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page